Место посадки «Dappermarkt» в Амстердаме

Address: Dapperstraat 1 This is a free (dis)embarking location

Место Dappermarkt

Лодки с посадкой на пристани «Dappermarkt»