Embarcadère Scheepvaartmuseum à Amsterdam

Adresse : Kattenburgerplein 1, Amsterdam

Lieu Scheepvaartmuseum

Bateaux avec embarquement à Scheepvaartmuseum