Embarcadère Scheepvaartmuseum Privé à Amsterdam

Adresse : Kattenburgerplein 1, Amsterdam

Lieu Scheepvaartmuseum Privé

Bateaux avec embarquement à Scheepvaartmuseum Privé